Mục Lục
Trại Hòm Tiến Đệ error_code:52003 error_msg:UNAUTHORIZED USER
Cập Nhật:2022-07-31 13:15    Lượt Xem:65

Trại Hòm Tiến Đệ error_code:52003 error_msg:UNAUTHORIZED USER

Không, không. Những dữ liệu lớn gần như là một từ gia đình, và nhiều người đã từng như thế; Giết% 2dforcó; Kinh nghiệm, như đón taxi trên ứng dụng, cùng lúc, khoảng cáchTrại Hòm Tiến Đệ, kiểu mẫu và các điều kiện khác nhauTrại Hòm Tiến Đệ, nhưng giá của điện thoại di động khác nhau hoàn toàn khác nhau. Nhưng đây chỉ là một khía cạnh nhỏ của việc lạm dụng dữ liệu lớn, nghiêm trọng hơn ở mọi nơi. Description Dừng lại Không, không. Description Let's talk about my personal experience. so time, I got fat due to work, so I wanted to lose weight by walking, and set me a goal of 20000 step a day. to stick to it for a long time,Kqxs Vĩnh Phúc I download a thể thao app for record my weight loss quá trình. What I didn't took that from then on, my mobile hell begind. every day, my mobile phon đẩy hàng t á quảng cáo về trọng lượng hy sinh, thể thao, v. Ngay cả sản phẩm y tế cho chấn thương thể thao cũng có sẵn, đẩy không thể bị cấm. Description Không, không. Description Điều đáng s ợ hơn là ứng dụng này có chức năng cộng đồng, và bạn bè với sở thích tương tự có thể giao tiếp với nhau. Có lần một người bạn nữ trong nhóm nói về s ản phẩm của phụ nữ, và tôi đơn giản chỉ đưa vài từ một cách nực cười một nửa. ngày hôm sau tôi đăng nhập vào một ứng dụng mua sắm, và bức ảnh trước mặt tôi ngạc nhiên. Điều được khuyên trên trang chủ là sản phẩm phụ nữ thực sự được đề cập đến hôm qua. Description Không, không. Description t ôi muốn giải thích rằng tôi là m ột ông già. và tôi chưa tìm kiếm và xem chúng. tôi đã được theo dõi bởi một s ố dữ liệu lớn. Thật đáng sợ khi nghĩ rằng những dữ liệu lớn có thể thực sự có nội dung chat trong điện thoại di động. vậy chúng ta có bí mật gì trong tương lai? Ai sẽ bảo vệ sự riêng tư của chúng ta? Các bạn đã trải qua những điều tương tự? Description