Mục Lục
Sxtg 13/3 Chính phủ các vấn đề tôn giáo dùng để kiểm tra khẩn cấp các địa điểm hoạt động tôn giáo
Cập Nhật:2022-07-29 10:09    Lượt Xem:64

Sxtg 13/3 Chính phủ các vấn đề tôn giáo dùng để kiểm tra khẩn cấp các địa điểm hoạt động tôn giáo

[the State Administration of Religious Affairs sử dụng để thực hiện cuộc điều tra khẩn cấp về các địa điểm hoạt động tôn giáo] 0 Từng Từng Từng đấy Từng Từng Từng đấy từng đấy Từng Từng Từng Từng đấy từng phản ứng với những sự kiện tồi tệ đã ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia và làm tổn thương tình cảm quốc gia ở XuAn ở Nam KIng, Giang su Province, the State Administration of Religious Affairs Mới ban phát hành một thông báo, rất khẩn cấp tất cả các vùng hướng dẫn đến những bài học sâu sắc, rút ra ngụ ý từ một thí dụ, Chính phủ các vấn đề tôn giáo yêu cầu tất cả các địa điểm tăng cường giám sát và kiểm tra các địa điểm hoạt động tôn giáo, các trường tôn giáo và các tổ chức tôn giáo, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo cải thiện quy tắc và quy tắc, hỗ trợ các giới tôn giáo để duy trì tôn giáo theo một cách to àn diện, và nâng cao mức độ tự học hành, tự quản lý và tự kỷ luật. Tăng cường sự hướng dẫn tư tưởng của cộng đồng tôn giáoSxtg 13/3, hướng dẫn cộng đồng tôn giáo tiếp tục học sâu sắc về lòng yêu nướcSxtg 13/3, cộng đồng và chủ nghĩa xã hội, tăng cường nghiên cứu lịch sử của đảng, lịch sử của Trung Quốc mới, lịch sử của cải cách và mở rộng, và lịch sử của sự phát triển xã hội chủ nghĩa, hướng dẫn những người tôn giáo và những người sùng đạo thực hiện những giá trị chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa xã hội, và nâng cao sự nhận thức của chính quyền, công dân tôn giáo, Chúng ta sẽ đảm bảo rằng chúng ta luôn tỉnh táo về những vấn đề chính đáng, sai lầm và nguyên tắc, chấm dứt dứt dứt những vấn đề này, và thực tế duy trì sự hòa bình và ổn định trong lĩnh vực tôn giáo. [hiệp hội Phật giáo Trung Quốc ban hành một thông báo yêu cầu một cuộc điều tra đầy đủ và chỉnh sửa việc xây dựng các phiến đá tưởng niệm tại các tu viện] Vào tháng Bảy 25, hiệp hội Phật giáo Trung Quốc gửi một thông báo tới các hội phật giáo ở các tỉnh, các vùng tự động và các đô thị trực tiếp dưới chính phủ Trung ương để thực hiện to àn bộ điều tra và chỉnh hoá việc xây dựng các phiến đá Tưởng niệm trong các tu viện. Theo thông báo, việc xây dựng đài tưởng niệm trong một số đền thờ Phật giáo có một số hiện tượng, như kiểu việc quản lý rối loạn, việc kiểm tra thông tin lỏng lẻo, mức phí cao, sự kiện ngẫu nhiên, và thậm chí những vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia và tổn thương tình cảm quốc gia, cần được sửa chữa nhanh chóng. Thông báo yêu cầu các tu viện ở tất cả các vùng phải tự kiểm tra và tự sửa chữa mình bằng mọi cách, rút ra kết quả từ một trường hợp về vấn đề gây ra trong việc xây dựng các phiến đá tưởng niệm, phải đưa ra những biện pháp đúng thời gian và hiệu quả để sửa chữa chúng nhanh chóng, và tuân theo một thái độ không khoan dung với những hành động gây tổn hại cho lợi ích quốc gia và cảm xúc quốc gia. Thông báo này ghi rõ rằng các địa điểm hoạt động Phật giáo sẽ hoàn toàn cải thiện cấp độ quản lý, thực hiện chặt chẽ trách nhiệm quản lý của các nguyên tắc chính của ngôi đền, thiết lập và cải thiện quy tắc và quy định liên quan, làm rõ những người chịu trách nhiệm về việc xây dựng những phiến đá tưởng, tăng cường quy trình quản lý quy trình, tăng cường tình hình hàng ngày, tăng cường quản lý hàng ngày, cải thiện gần như mức độ ổn định và thiết lập nội bộ quản lý nội bộ của các nơi đó, và ngăn chặn vi phạm luật pháp luật, trật tự công cộng và hải quan tốt. Việc xảy ra các sự kiện như làm tổn thương cảm xúc quốc gia đảm bảo việc xây dựng các phiến đá tưởng niệm nghiêm trọng và tiêu chuẩn. Phật giáo có ý thức chống lại những tác động xấu của sự thương mại, ngăn chặn các hoạt động thương mại của việc xây dựng những phiến đá tưởng niệm, và dứt khoát chấm dứt hiện tượng của những cáo buộc cao và ngẫu nhiên. Thông báo nhấn mạnh rằng cần phải tăng cường giáo dục an ninh quốc gia. Các địa điểm Phật giáo nên thiết lập một cảm giác an ninh quốc gia, ghi nhớ lịch sử, không được quên mặt xấu hổ quốc gia, và thiết lập một góc nhìn chính xác về quốc gia, lịch sử, quốc tịch, văn hóa và tôn giáo. Các nhóm Phật giáo ở tất cả các vùng nên tận dụng cơ hội này để kiểm tra to àn diện và chỉnh sửa việc xây dựng các phiến đá tưởng niệm trong các tu viện, cố gắng giải quyết những vấn đề chưa từng có ảnh hưởng đến việc di sản lành mạnh của Phật giáo, và nghiêm túc và toàn lực quản lý đạo phật giáo. Nguồn: website của Bộ Nội vụ tôn giáo quốc gia, wechat tài khoản chính thức của giám đốc hội nhập Quốc gia: Lưu HongThành Mỹ biên tập: Dong Tịnh Giác (Gui Ting {5)