Mục Lục
Bảng Tháng Đặc Biệt Thu thập sức mạnh tuổi trẻ để chơi một bài hát mới của thời đại.
Cập Nhật:2022-07-28 10:39    Lượt Xem:127

Bảng Tháng Đặc Biệt Thu thập sức mạnh tuổi trẻ để chơi một bài hát mới của thời đại.

In the first company of China 22 and Metallullistical Group đã áp dụng rất nhiều biện pháp để thúc đẩy s ự tăng trưởng của những nhân viên trẻ, đóng vai trò của những nhân viên trẻ như một lực mới trong việc phát triển kinh doanh, và liên tục thúc đẩy sức mạnh mạnh hoạt động nhất trong quá trình phát triển, nhờ đó họ có thể đóng vai trò quan trọng trong tình huống tổng hợp của cơ quan tiến hóa, phát triển và ổn định. The League branches at all level of the first company of the China 22nd Metallullial Group actively carry y theory study and củng cố giáo dục của Ý tưởng. Dựa theo lớp học chính trị của các nhân viên trẻ, theo lớp trẻ với lý thuyết chính trị của Đảng, tổ chức các bạn trẻ thường xuyên để tham gia vào lớp học đảng của công ty và ba cuộc họp, hai hệ thống và một lớp học và giáo dụcBảng Tháng Đặc Biệt, và thực hiện giáo dục lý thuyết để nâng cao s ự hiểu biết và trình chính trị của giới trẻ, và chủ động hướng các nhân viên trẻ vào tinh thần siêng năng, quyết tâm và cống hiến. The spiral of being down-to-earth and love and impressive is it is the most valued staff chất lượng of the doanh nghiệp, it is also the core tiêu chuẩn of personal selection and employment. Một công ty tích cực hướng dẫn những người trẻ bắt đầu từ những công việc cơ bản và cơ bản nhất, chăm chỉ nghiên cứu và làm việc, đặt ra những mục tiêu khả thi cho chính họ và lên kế hoạch sự nghiệp của họ, giỏi bắt đầu từ những việc nhỏ, duy trì một thái độ tích cực, lạc quan và tự tin tưởng, tự chịu trách nhiệm cho mình và công ty, và có một nhận thức nghề nghiệp và trách nhiệm mãnh liệt. Hãy hướng dẫn các nhân viên trẻ đến thực hiện tinh thần thực dụng của công ty về chủ nghĩa thực dụng, khinh thường, cạnh tranh và ưu việt, và đóng góp tích cực cho công ty. The first company of China's 22nd Metallullistical Group đã tiến hành mạnh mẽ các hoạt động để thúc đẩy s ự thành công của những nhân viên trẻ, cung cấp cho những người trẻ một chặng rộng để trở thành nhân tài năng. Chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện chăm chỉ việc học tập, giúp nhân viên mới thích nghi với môi trường mới, hoàn thành thành thành thành vai trò biến đổi từ học sinh thành nhân viên, tăng tốc nhu cầu và huấn luyện của các nhân viên trẻ, và đưa nó vào hệ thống giáo dục tài năng. Tăng cường đào tạo kỹ năng kinh doanh, chú ý vào việc khai thác và cải thiện kỹ năng kinh doanh của nhân viên, và thường xuyên thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng kinh doanh. Các nhân viên trẻ được khuyến khích cải thiện khả năng của mình bằng cách khác nhau và cách thức khác nhau và phát triển thành tài năng hợp chất. Một tác phẩm đầu tiên của Trung Quốc 22nd Metallulogical Group đã luôn chú ý đến sự thịnh vượng của những nhân viên trẻ, và đam mê vào những nhân viên trẻ để hiểu họ đang nghĩ gì và làm gì. Hãy cố gắng hết sức để giải quyết những khó khăn thực tế trong công việc trẻ, nghiên cứu và cuộc sống, và làm những điều thực tế và tốt đẹp cho các nhân viên trẻ. 1. Công ty thường có các hoạt động văn hóa và thể thao khác nhau để cải thiện cuộc sống văn hóa sau khi làm việc. Tiếp tục hoạt động Hội Đồng, làm một mối tình tốt, giải quyết vấn đề hôn nhân và tình yêu cho trẻ em. Về môi trường làm việc, chúng ta nên đưa ra những mục tiêu rõ ràng cho những người trẻ ở những vị trí khác nhau để đảm bảo cho người trẻ tập trung vào công việc. Về mặt giao tiếp, chúng ta nên tạo ra một môi trường lành mạnh và hài hòa. Về vấn đề thời gian rảnh, chúng ta phải hoàn toàn đáp ứng nhu cầu tinh thần và văn hóa của những người trẻ, thực hiện các hoạt động thuận lợi khác nhau, làm giàu thời gian rảnh của họ cho cuộc sống văn hóa, và thúc đẩy sức khỏe tinh thần và thể chất của họ. sản phẩm đầu tiên của Trung Quốc 22nd Metallulogical Group sẽ tiếp tục huy động và kích thích sự nhiệt tình và sáng tạo của những nhân viên trẻ, và đóng góp mới và lớn hơn vào việc xây dựng một đội ngũ thanh niên chất lượng cao và thúc đẩy việc cải thiện chất lượng và hiệu quả của doanh nghiệp. Description