Mục Lục
Những Con Lô Hay Đi Cùng Nhau Những người làm việc muộn và vắng mặt không bị công ty trừng phạt, và họ bị sa thải trực tiếp, có thể bị tình nghi là bị sa
Cập Nhật:2022-07-27 10:48    Lượt Xem:118

Những Con Lô Hay Đi Cùng Nhau Những người làm việc muộn và vắng mặt không bị công ty trừng phạt, và họ bị sa thải trực tiếp, có thể bị tình nghi là bị sa

Giới thiệu: một người lao động đã đến muộn, không làm việc và đã không đấm nhiều lần, nhưng công ty không có quyết định trừng phạt hay thông báo dựa trên điều này, nhưng trực tiếp báo cho người lao động xử lý đơn xin từ chức trong đêm trò chuyện, và không cho anh ta biết bất cứ lý do nào. Sau khi công nhân từ chối, công ty bác bỏ công nhân qua miệng. (Mặc dù sau đó công ty có đưa ra bằng chứng khác về việc sa thải và khẳng định rằng s ự sa thải là do sự vi phạm nghiêm trọng về kỷ luật của người lao động, nhưng loại biện pháp chữa trị này đã được áp dụng sau sự kiện và không thể chứng minh hành vi đó, mà không được đưa ra bởi thẩm quyền pháp lý) Nhân viên tin rằng hành vi của công ty có nghĩa là bị sa thải trái phép và đòi hỏi trọng tài. Sau khi nghe qua vụ này, vụ trọng tài, vụ trọng tài, lần đầu và lần thứ hai đều cho thấy hành vi của công ty có nghĩa là phá bỏ bất hợp pháp của hợp đồng lao động, và nó cần phải trả tiền bồi thường cho việc sa thải trái phép, s ự khác nhau tiền lương, tiền thưởng, v. The Basiccase

0

Một ghi chú: được sắp xếp theo những phán xét của đầu và hai trường hợp cấp hai (2 d) {}2}0}trong bộ đôi ta, Anh gia nhập công ty D, và hai bên thiết l ập quan hệ lao động. Mr. l làm việc như người bán hàng trong công ty D. Độ chính xác của một nhân viên (0) sau khi l àm việc là 4000 yuan (tháng đôi). Lương được điều chỉnh đến 10000 yuan sau thuế. Có một uỷ ban khác trong nội dung lương. Cả hai bên đồng ý trả lương hàng tháng tự nhiên của tháng trước qua đợt chuyển khoản ngân hàng ngày thứ mười hai tháng. Tập đoàn D tin rằng ông l. đã trễ sáu l ần, vắng mặt trong năm tháng, và đã không nhập cuộc trong vòng tám ngày, và ông ấy sẽ khấu trừ 50 yuan vì một lần. Ông ấy đã nói với ông l về hệ thống khấu trừ, và sau đó khấu trừ một phần tiền trực tiếp vào lương. In September 18, 2020Những Con Lô Hay Đi Cùng Nhau, công ty D đã thông báo anh l qua wechat rằng anh nên rời đi. Ông t ôi không đồng ý hay đệ đơn từ chứcNhững Con Lô Hay Đi Cùng Nhau, và đã bị bác bỏ chính thức vào ngày hôm đó. Tôi tin rằng anh ta bị sa thải trái phép và yêu cầu phân xử nhân công, yêu cầu công ty trả tiền l ương khác nhau, thưởng, bồi thường cho sự sa thải bất hợp pháp, v.v. Theo như ta biết thì vụ trọng tài và đơn vị đầu tiên đã phát hiện ra rằng công ty đó là sự sa thải bất hợp pháp, và sự khác biệt lương, thưởng và bồi thường cho việc sa thải bất hợp pháp phải được trả. Trong l ần thứ hai của

Công ty đã kháng cáo lại và đệ trình bản ghi chép wechat và thỏa thuận thanh to án của cả hai bên vào tháng Chín, 2020 để chứng minh rằng anh tôi đã đồng ý từ chức và thời gian từ chức là tháng Chín 30. Tuy nhiên, sau khi nghe qua vụ án, tòa án thứ hai cho rằng ghi chép vụ trò wechat đã cho thấy rằng ông I yêu cầu thỏa thuận được niêm phong trước khi thông qua thủ tục từ chức, và công ty không thể chứng minh rằng thỏa thuận đã được niêm phong và thực hiện, nên hai bên không đồng ý về vấn đề từ chức, tức l à tòa án thứ hai cho rằng công ty đã bất hợp pháp sa thải công nhân vào tháng Chín, 2020, và mặc dù hai bên đã đàm phán vào tháng Chín, họ đã không đồng ý. Tòa án thứ hai cuối cùng cũng chấp nhận bản án đầu tiên. Theo đánh giá này thì... Theo kết quả quyết định và l ý do... I: A. trọng tài A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. N. A. A. A. A. M. A. A. A. A. A. A. A. M. Một. Một. Hai. Một. Một. Một. Hai. Một. Một. Hai. Một. Hai. Một. Hai. Một. Hai. Hai. Hai. Một. Hai. Hai. Một. Hai. Hai. Hai. Hai. Một. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Một. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Từ chối những yêu cầu trọng tài khác của người đó. Ban đầu, công ty

đã từ chối chấp nhận giải quyết trọng tài phân xử và đệ đơn khiếu nại. Đơn kiện: Công ty D

bị đơn: tôi chắc rằng

0}nguyên đơn đơn đơn đơn đơn đơn đơn đơn đơn khiếu nại: 2

1. Không được trả cho bị đơn sự khác biệt về l ương 654.43 yuan từ tháng Tám 1, 2020 đến tháng chín 30, 2020; Không được trả cho bị cáo tiền thưởng dự án 40000 yuan; Không phải trả K912.8 yuan để bồi thường việc bị đơn bất hợp pháp chấm dứt các quan hệ lao động. Theo như kiện kiện kiện kiện thì... 2.0 Nguyên đơn đã đệ trình hợp đồng lao động và mẫu ghi danh tham dự của những điều luật quản lý toàn diện của nhân viên về yêu cầu của mình. Nguyên đơn yêu cầu thông báo qua miệng bên bị cáo về căn cứ của hệ thống khấu trừ, và nguyên đơn không đưa ra bằng chứng cho việc này. Bị cáo đã thừa nhận sự xác thực của hợp đồng lao động và không công nhận sự thật của tờ ghi âm tham dự của các điều khoản quản lý toàn diện của nhân viên, khẳng định rằng ông chưa bao giờ xem các quy định quản lý toàn diện của nhân viên, và rằng tờ ghi âm tham dự được thực hiện bởi nguyên đơn, chấp nhận mức lương thực sự được trả trong suốt thời gian đó. Bị cáo đã đệ trình thông tin về ngân hàng nông nghiệp của Bắc Kinh và hóa đơn ngân hàng trực tuyến (hiển thị sự chuyển nhượng lương và thưởng từ người nguyên đơn sang bị cáo từ tháng Mười Một đến tháng Sáu 2020, số là 1960.17 yuan, 1960.16 yuan, 1960.09 yuan, 1969.69.69 yuan.16 yuan, 10000 yuan, 157.86 yuan, 10000 yuan.86 yuan, 1000 yuan, 954.51 an an và 69 mỗi tháng thu). Nguyên đơn xác nhận tính xác thực của chi tiết giao dịch của ngân hàng và không đưa ra quan điểm kiểm tra qua đối chiếu điện tử của ngân hàng trực tuyến. Dựa trên ý kiến của cả hai bên, tòa chấp nhận tính xác thực của hợp đồng lao động do nguyên đơn đưa ra. Mặc dù bị cáo không công nhận sự xác thực của tờ ghi chú tham gia theo quy định của sự quản lý toàn cầu nhân viên, nhưng không đưa ra bằng chứng phản đối. Tòa chấp nhận tính xác thực của các chi tiết giao dịch do bị cáo gởi cho ngân hàng nông nghiệp Bắc Kinh. thì nó được cho là đã từ bỏ kiểm tra và chịu hậu quả trái ngược. Về việc chấm dứt mối quan hệ lao động giữa hai Đảng, nguyên đơn yêu cầu rằng mối quan hệ lao động giữa hai đảng s ẽ bị hủy bỏ vào tháng Chín, 2020, vì bị cáo đã vắng mặt và trễ nhiều lần trong suốt thời kỳ từ tháng Tám tới tháng Chín 2020, đã bất tuân lệnh của Ban lãnh đạo, và vi phạm nghiêm trọng quy tắc của nguyên đơn, vì vậy mối quan hệ lao động với bị cáo đã bị kết thúc. Nguyên đơn đầu tiên thông báo cho bị đơn về kết thúc bằng miệng vào tháng Chín 30, 2020 và sau đó đưa ra thông báo hủy bỏ. Nguyên đơn không đưa ra bằng chứng về yêu cầu này. Bị cáo khẳng định rằng nguyên đơn đã chấm dứt mối quan hệ lao động với ông ta bằng cách nói chuyện đôi từ tháng Chín, 2020 không có lý do gì cả. Bị cáo đã đệ trình một bản ghi chép màn hình trò chuyện wechat (hiển thị cuộc đối thoại giữa Li và bị cáo, Li: anh có thể đi). Nguyên đơn xác nhận được ảnh chụp màn hình xác thực của ghi chép wechat, nhưng không nhận ra mục đích của bằng chứng, khẳng định rằng Li yêu cầu anh ta trình diện công việc, và bị đơn không hợp tác. Dựa trên quan điểm của cả hai bên, tòa chấp nhận tính xác thực của màn hình chụp màn hình cho ghi chép wechat được đệ trình bởi bị cáo. Còn về khoản tiền thưởng dự án, bị đơn yêu cầu kí kết quả dự án lò sưởi của Fangshan ở kết thúc tại địa chỉ 86 và bắt đầu phần bây bây giờ là phần nóng ở bộ số 25000000000000000000000m. Nguyên đơn hứa sẽ trả tiền thưởng cho tôi theo tiêu chuẩn 0 Nguyên đơn công nhận bị cáo đã ký vào dự án lò sưởi của Fangshan, và khẳng định rằng dự án này đã được trả, và không rõ về số tiền thưởng dự án, và không có bằng chứng về việc thanh toán. Một: Tập đoàn D sẽ trả tiền cho bị đơn L,654 N.2. Hung thủ D. sẽ trả cho bị cáo một khoản khác biệt tiền thưởng l ớn 40000 yuan trong vòng bảy ngày sau ngày hiệu quả của phán quyết này. The nguyên đơn D đã trả K912.8 yuan làm bù đắp cho việc bị đơn L phá hủy hợp đồng lao động bất hợp pháp trong vòng bảy ngày sau ngày diễn ra hiệu quả của phán quyết này. Chối bỏ mọi yêu cầu của công ty nguyên đơn D. Nếu không thực hiện bổn phận trả tiền trong vòng thời gian được ghi rõ trong quyết định này, lãi suất nợ trong thời gian trì hoãn s ẽ được tăng gấp đôi theo quy định công khai của Cộng hòa Trung Quốc. The case recognition Phí of... is 10 yuan, which is carry by the computer company D (paid). Những lý do cho phán quyết đầu tiên ghi (2) tác động đến phiên tòa cho rằng trong trường hợp có bất đồng lao động, hai bên có trách nhiệm phải cung cấp chứng cứ cho những yêu cầu của họ. Nếu bằng chứng liên quan đến vấn đề tranh cãi thuộc về s ự kiểm soát và quản lý của chủ nhân, thì ông chủ phải cung cấp nó. Nếu ông chủ không cung cấp nó, ông sẽ gánh chịu hậu quả xấu. Theo như ghi chép về chi phí công lao, mặc dù nguyên đơn yêu cầu khấu trừ 50 yuan vì một lần chậm trễ theo quy tắc của bộ phận quản lý to àn bộ nhân viên, nó không báo cáo bị cáo phải trình chứng cứ theo quy định, cũng không đưa ra bằng chứng dựa theo thỏa thuận giữa hai bên, vì vậy tòa đã không ủng hộ yêu cầu bồi thường không trả cho bị cáo lãi suất đồng tiền lương 654.43 yuan từ tháng Tám 1, 2020 và tháng Chín, 2030, 2030. như là tiền thưởng dự án, nguyên đơn yêu cầu rằng khoản thưởng đã được trả cho bị đơn, nhưng không đưa ra bằng chứng về tiêu chuẩn và tiền thưởng dự án, và phải chịu hậu quả xấu. vì tòa án này chấp nhận yêu cầu bồi thường rằng bồi thường s ẽ trả tiền lãi khác nhau 40000 yuan trong tiền thưởng dự án. Còn về việc kết thúc mối quan hệ lao động giữa hai bên, mặc dù nguyên đơn yêu cầu rằng bị cáo đã bị sa thải vì ông ta đến muộn và vắng mặt nhiều lần, ông ta đã không đưa ra bằng chứng cho yêu cầu này và phải chịu hậu quả xấu. Dựa theo kịch bản ghi chép cuộc nói chuyện do bị cáo trình bày, tòa chấp nhận yêu cầu của bị cáo rằng người kiện đã bất hợp pháp chấm dứt quan hệ lao động vào tháng Chín,2020, vì vậy tòa không ủng hộ yêu cầu của nguyên đơn không trả cho hợp đồng s ức lao động của bị cáo. Theo công ty D của phiên bản thứ ba và thứ hai (2 d. 0) đã kháng lại quyết định của phiên bản đầu tiên. bức đơn xin tác động: Công ty D

0 tác vụ: tôi khẳng định rằng yêu cầu của công ty tại diện mạo thứ hai: 2

1. Hủy bỏ bản án đầu tiên, thay đổi quyết định theo luật pháp hoặc án l ại để đòi lại xét xử; Chi phí pháp lý sẽ phụ thuộc vào ông L. Những lí do cho việc kháng cáo của công ty D trong lần thứ hai: 2 Loạn đảng: đầu tiên, công ty D đã trả lương tháng Tám và tháng chín 2020 cho Mr. L đầy đủ, và không có cọc tiền lót. Ông l đã trễ s áu l ần trong tháng Tám 2020, và đã trễ tám lần và vắng mặt trong thời gian làm việc trong tám ngày tháng mười 2020. Như chứng cứ được chứng minh bởi ghi chép tham dự phòng của công ty, những quy tắc quản lý tổng hợp của nhân viên rõ ràng xác định rằng nhân viên sẽ bị trừ 100 yuan vì đã trễ một lần. Do đó, công ty D đã hoàn to àn trả lương tháng Tám và tháng Chín 2020 và không hề có tiền chi tiêu. The l ý do tại sao công ty D chấm dứt mối quan hệ lao động với ông l là vì ông l đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc và quy định của công ty và đã không s ửa chữa sau khi bị phê bình và giáo dục. Công ty D phá bỏ quan hệ lao động. Vào tháng Tám, tháng giêng, phần hai đã tạo ra một mối quan hệ lao động. trong khi thực hiện hợp đồng lao động, ông l đã đến trễ và vắng mặt nhiều l ần trong công việc, và có các hồ sơ lưu động cho thấy ông đã đến cuối tháng Sáu 2020, 8 lần trong tháng Chín 2020, và đã không đấm trong tám ngày. Quy định về quản lý to àn diện nhân viên của công ty quy định rõ ràng rằng những người thất bại trong năm lần một tháng sẽ chấm dứt quan hệ lao động của họ. Nhân viên không có việc làm mà không có lý do chính đáng, không hợp lệ sau những chỉ trích và giáo dục, không có việc làm trong hơn ba ngày liên tiếp, hoặc vắng mặt ở chỗ làm trong vòng một năm, được cho là đã tự nguyện từ chức, và công ty sẽ chấm dứt mối quan hệ lao động. Cái kỷ luật lao động này cũng được ghi rõ trong hợp đồng lao động. Thêm vào đó, ghi chép đôi ta có thể cho thấy ông L đã đồng ý từ chức, và công ty D và ông L bị bác bỏ qua đàm phán. Do đó, cả hai bên đã kết thúc hợp pháp mối quan hệ lao động, và công ty D không có bất hợp pháp. Theo như phần thưởng dự án, công ty D đã trả to àn bộ phần thưởng cho dự án l ò sưởi của Fangshan. Mr. l cho rằng sự khác biệt không có cơ sở thực tế và pháp lý, và công ty D không nên trả phần khác biệt cho Mr. L. The second thí d ụ of

đã tìm ra các dữ kiện: « 2}.0

in the second thí dụ, công ty D gởi dữ liệu và giao kèo thanh to án wechat giữa Mr. L và người chịu trách nhiệm công ty D vào tháng Chín, 2020, chứng minh rằng Mr. l đã đồng ý từ chức, và công ty d đã không phá hợp đồng lao động bất hợp pháp. Ông I nhận ra tính xác thực của các ghi chép chat và các thỏa thuận thanh toán, nhưng không nhận ra mục đích của bằng chứng, vì cả hai bên đều không niêm phong và thực sự không thực hiện. Nó không chính xác những thứ tử hai