Mục Lục
Kqxsmb 200 Ngay Gan Day Vào cuối tháng Sáu, cán cân vay mượn của Pratt và những công ty nhỏ Whitney là 48.Bia tỉ yuan
Cập Nhật:2022-07-26 13:25    Lượt Xem:185

Kqxsmb 200 Ngay Gan Day Vào cuối tháng Sáu, cán cân vay mượn của Pratt và những công ty nhỏ Whitney là 48.Bia tỉ yuan

Gần đây, phóng viên đã học được từ phòng điều hành ngân hàng và bảo hiểm... rằng từ cuối tháng Sáu, khoản tiền mặt trong ngành ngân hàng của thành phố là 4.877 trilion yuan, một s ự tăng lên 26.45 tỉ yuan vào đầu năm. Trong số đó, số lượng tiền từ người dân đã được tính là 2.43 trilion yuan, một tăng vọt 193.46 tỷ yuan vào đầu năm ngoái, một tăng lên một tỷ yuan trong cùng một thời kỳ năm ngoái; Hợp đồng vận chuyển của công ty là 1.36 trilion yuan, một sự tăng lên của 67.86 tỷ yuan vào đầu năm và 940 triệu yuan nhiều hơn khoảng thời gian năm ngoái. Hợp đồng các khoản vay khác nhau là 4.92 tỷ yuanKqxsmb 200 Ngay Gan Day, một sự tăng lên của 231.07 tỉ yuan vào đầu năm, trong đó là 67.56 tỉ yuan đã tăng lên tháng Sáu, một tăng lên cao 50.71 tỷ yuan hơn tháng tháng tháng tháng tháng tháng tháng tháng Năm, 4.2 tăng gấp đôi tháng Năm. Ngày hôm đó, tiền bảo hiểm đã ổn định và tái phát, và chi phí bù tăng nhanh chóng. Từ tháng giêng đến tháng Sáu, tỉ lệ thu cao của các tổ chức bảo hiểm Chongqing là 88.18 tỉ yuan, một năm trên mỗi năm tăng cao, và tỉ lệ phát triển cao hơn so với lần cuối tháng tư đầu tiên. Trong số đó, lợi nhuận cao nhất của các công ty bảo hiểm bất động sản là 16.84 tỉ yuan, tăng cao độ 11.6.6=-year-on-year, 2.3 phần trăm điểm cao hơn quốc gia. Nguồn chi phí bồi thường của ngành công nghiệp bảo hiểm là 17.8 tỉ yuan, một năm-qua-năm tăng giá 91. Th.l.d. thanh thanh tra Whitney cũng đã tiếp tục tăng cường những khoản vay nhỏ và nhỏ của công ty vi. Vào cuối tháng Sáu, cán cân cho vay của Pratt và những công ty nhỏ và vi tính Whitney trong thành phố là 48.Bia tỉ yuan, một tăng cao 97-year-on-year; Số nhà cầm khoản vay tăng lên bằng 25600 vào đầu năm. Giá trị lãi suất trung bình cân bằng của những khoản vay nhỏ và nhỏ doanh nghiệp mới được cấp trong năm đó là 5.16 Name, 0.5 tỉ lệ lãi suất từ đầu năm. Số khoản vay vay của những công ty nhỏ bao gồm gồm những công ty nhỏ và vi nhỏ là 72.8 tỷ yuan, và số dư còn lại của khoản vay không trả nợ và tái phát của những công ty nhỏ và nhỏ bao gồm gồm gồm một số là 77.86 tỉ yuan. Từ tháng giêng đến tháng Sáu, ngành ngân hàng đã cấp một khoản vay giá trị học cho công ty 955 và một tỷ yuan hoàn to àn của giá trị thương mại Dễ dàng ghi nhớ rằng các tổ chức ngân hàng và bảo hiểm tài chính của Chongqing hỗ trợ cho s ự vận chuyển khéo léo của hàng hóa, và tăng cường dịch vụ tài chính cho dịch vụ vận chuyển hàng hóa, bưu điện, kho hàng hóa và các công ty hàng hóa khác liên quan. Đến cuối tháng Sáu tháng Sáu, tài chính của ngân hàng hóa đã là 60.565 tỉ yuan, và ngành bảo hiểm hàng hóa cung cấp bảo hiểm vận tải hàng hóa và sự bảo vệ khác cho các công ty vận chuyển hàng hóa vận tải hàng hóa thành phố, với một số lượng lớn hơn 700007 yuan. Từ tháng giêng đến tháng Sáu, công ty đầu tư đã được hỗ trợ để xuất khẩu Từ tháng giêng đến tháng Sáu, tiền bồi thường cho 38.18 triệu yuan được thanh to án cho công ty xuất khẩu Sùng chín, với một năm tăng vọt lên cao 700triệu yuan hỗ trợ hỗ trợ hỗ trợ hỗ trợ hỗ trợ hỗ trợ hỗ trợ hỗ trợ hỗ trợ hỗ trợ chính sách bảo hiểm dành cho các công ty xuất khẩu, giúp giảm bớt các vấn đề tài chính của công ty xuất khẩu. (Su Hàm Dương, Dương Kiệt)