Mục Lục
Soi Cau Dep 247 Com Chú ý: ba cái thư mục lớn A-chia đều giảm trong giao dịch trễ, và chỉ mục Thượng Hải đã giảm 0.99%
Cập Nhật:2022-07-22 11:40    Lượt Xem:53

Soi Cau Dep 247 Com Chú ý: ba cái thư mục lớn A-chia đều giảm trong giao dịch trễ, và chỉ mục Thượng Hải đã giảm 0.99%

The Chinese Econo Net, Bắc Kinh, July 21- the trend of the three major catelids in the morning was computed. in the afternoon, the Shanghai chỉ số tiếp tục thất thường, the record Chỉ số nghiêng về khoảng phẳng, the lithim continued to declinin, and the game category increased in the meetings started by the good news. Vào cuối ngày, ba cái ổ số lớn lao lao nhanh chóng vượt qua, số cổ phiếu cá nhân giảm hay giảm, và hiệu quả kiếm lời kém. Các khu vực thao tác, game và pin vanadium đã tăng lên, trong khi các khu vực khai thác đá, phân bón và muối gia vị dẫn đầu sự suy giảm. Theo kết thúc hôm naySoi Cau Dep 247 Com, Chỉ s ố Thượng Hải đã đóng cửa ở 3272.00Soi Cau Dep 247 Com, down 0.99=, với một doanh số 42.697 tỉ yuan; The Shenzhen computen chỉ số đóng tại 1245.19, down 0.94=, with a corm of 597.513 tỷ yuan; The gem chỉ số đóng tại 27.2 Chấm, down 0.50 Name, với một doanh số 194.758 tỉ yuan. Một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một ngày, một, một ngày, một, một ngày, một, một, một ngày, một, một, một, một ngày, một, một, một, một, một, một