Mục Lục
Soi Cầu Xổ Số Đà Nẵng Khách du lịch trên đảo WeinChâu rời dần theo cách của hòn đảo bằng cách hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoà
Cập Nhật:2022-07-17 10:48    Lượt Xem:147

Soi Cầu Xổ Số Đà Nẵng Khách du lịch trên đảo WeinChâu rời dần theo cách của hòn đảo bằng cách hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn hoà

Không One: from July 15, Beihai, Guangxi, đã sắp xếp cho du khách trên đảo WeinChâu rời khỏi đảo một cách chậm rãi, và rõ ràng xác định rằng nếu hành khách cần hủy khách sạn B.nhờ dịch bệnhSoi Cầu Xổ Số Đà Nẵng, tất cả các đơn vị kinh doanh sẽ hoàn to àn phục hồi. Description In the entry and outside Hall of Beihai international passenger terminalSoi Cầu Xổ Số Đà Nẵng, several nucleic acid detecting kênh được sắp xếp. Tourisms trở về từ đảo WeinChâu có trật tự đã hợp tác với các nhân viên y tế để phát hiện axit nucleic, và nhân viên đã kiên nhẫn trả lời câu hỏi của hành khách. Description Dừng The phóng viên trâu of the COVID-19 of WeinZhou Island of Beihai, that from July 14, 2022, WeinChâu Island Tourism area has đình chỉ sự tiếp đón du khách lên đảo; Người ta đề nghị người dân Đảo và doanh nghiệp không rời đảo trừ khi cần thiết. và báo cáo đúng giờ cho cộng đồng và các đơn vị khác; Những người đảo, gia đình và doanh nghiệp của họ bên ngoài hòn đảo không cần đến hòn đảo đó. họ phải có chứng nhận tiêu cực về axit nucleic, cường hóa sự bảo vệ cá nhân, ghi chép chính xác hoạt động của họ, và báo cáo cho cộng đồng và đơn vị sau khi quay về. Description Dễ I. It is also được hiểu là Beihai đã làm rõ rằng nếu hành khách cần phải hủy bỏ khách sạn B.B do dịch bệnh, không việc kinh doanh nào nên từ chối thực hiện yêu cầu triển khai cung để ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh nhân nhân nhân nhân nhân nhân tên của khoản tiền trước hay khấu trừ tiền gửi, và rõ ràng yêu cầu tất cả các đơn vị kinh doanh phải hoàn to àn phục hồi. Description (CCTV ký giả Deng junDương, nhà ga Beihai) Dừng Chất lượng và sự giải thích chính xác đều có trong ứng dụng của đảo Sinai. Đuổi theo! Đuổi theo! Đuổi theo!