Mục Lục
Rất nhiều công ty đã không thỏa mãn tiêu chuẩn, giá cổ phiếu tăng mạnh sau khi mua lại và hủy bỏ 1 yuan.
Cập Nhật:2022-05-23 08:21    Lượt Xem:64

Rất nhiều công ty đã không thỏa mãn tiêu chuẩn, giá cổ phiếu tăng mạnh sau khi mua lại và hủy bỏ 1 yuan.

Nói nóng ra {2 {}Thực sự máy bụng lượng) cho số nhân Chen Jinx/ cuộc vẹp

Thực sự phóng viên Thời Báo hành động Kang Kang Kang

Thực, một số công ty mà đã không thể xử với cam kết của vấn động lượng M.''A đã được nâng cao bởi thị trường do sự hủy bỏ tỏ đổi chia sẻ, và giá chia sẻ của họ đã tăng vọt. One yuan đã mua lại số 898 triệu cổ phiếu và hủy bỏ chúng. Do đánh bạc thất bại, cổ phần của A xu vừa công bố kế hoạch bồi thường công suất. Từ thời điểm thấp nhất của năm vào tháng Mười, tỉ cổ phiếu Ohio đã đạt được năm bảng liên tiếp. từ thời điểm thấp nhất của năm vào tháng Bảy cho đến bây giờ, sự tăng dần tích lũy được gần hơn 80=, và giá trị thị trường tăng lên bởi 17.2 tỉ yuan chỉ trong bảy ngày giao dịch. Một s ố nội gián tin rằng cổ phiếu của A-xu giờ được ưu tiên bởi thị trường vốn, và kế hoạch bán lại và hủy bỏ của công ty có thể đóng vai trò lớn trong đó. bức này! A lô! Sau khi bồi thường hiệu suất, giá cổ phần vẫn tăng! A! Trên thực tế, A.xu có quyền mua lại số cổ phiếu 898 triệu cổ phần cho 1 yuan và huỷ nó, vì cam kết thực tế chưa được hoàn thành. Vào buổi chiều của May 5, aixu Co., Lt. đã công bố rằng ở 2009, lãi suất lưới tích lũy sau khi khấu trừ phi thuế của công nghệ trợ xu trong vòng ba năm là 73 triệu yuan, và lãi suất đạt được cam kết là 402.82=. Cho nên, các bên cam kết sản phẩm 11, như Chen Gang và Yidu Thanh guang đồng ý thực hiện bồi thường lợi nhuận bằng cổ phần của công ty. Số cổ phiếu bù tổng số là 88 triệu cổ phiếu, mà đã được bán và bị hủy bởi cổ phiếu Ohio với giá trị tổng hợp 1 yuan. Nó giống như tất cả tuyến trắng, có công nghệ dột. Tương tự với cửa sau của cổ phiếu Aixu và việc đổ bộ của Thượng Hải In-mei A, mạng lưới giảm giá cũng được liệt kê qua cửa sau... Theo kế hoạch giao dịch, Changjiu đã mua cổ phần sinh học 100=. của công nghệ Trọng Yên với giá của RMB 3.507 tỉ bằng việc thay thế, phát hành cổ phiếu và thanh to án. Dữ liệu cho thấy rằng Công nghệ Chung Yên, được thiết lập tại giải cứu tại giải cứu tại giải cứu một mạng lưới lưới bán đồ thương mại qua mạng. Theo dự án mạng lưới giảm giá, cam kết hiệu suất trong vòng ba năm tới sẽ vượt qua 600 triệu yuan. Cụ thể, công nghệ Chung Yên hứa nhận ra lợi nhuận lưới từ không ít hơn triệu Iữ trong số 192, 221 triệu yuan và 250 triệu yuan ở 2021, 2022 và 2023. The Ngân hàng Quốc tế (bộ ba) được thông báo về công nghệ giảm giá vào tháng tư năm nay cho thấy tốc độ đạt được cam kết trong lần đầu 2021 là 52.6 Name Theo thỏa thuận bồi thường lợi nhuận, hàng triệu cổ phần được mua lại, 94 đã bồi thường với giá trị tổng hợp 1 yuan và huỷ theo quy định số cổ phần của công ty sẽ bị đổi từ 82 triệu cổ phiếu lên 730 triệu cổ phiếu. Nó giống như một số kiểu Ảy, sau khi sự thất bạn bác kiểm bác kiểu thua, kiểm tra tra tra tra vệ lý phẩm của công nghệ kiểm bàn là thua, kiểu tra tra tra tra tra chích nhiệm bằu rất được là 1 yuan, Từ tháng Tư 29, công nghệ giảm giá đã nhận ra bốn bộ phận liên kết. từ thời điểm thấp nhất của năm trên tháng Một-8, công nghệ giảm giá đã tăng vọt 44+ trong bảy ngày thương mại. Theo các yêu cầu quy định hiện tại, nếu chủ đề của cuộc tổ chức cải tổ được đánh giá dựa trên nội dung tương lai bằng cách sử dụng phương pháp thu nhập và các phương pháp khác, cả hai bên trong giao dịch sẽ ký một thỏa thuận bồi thường về tình hình việc lợi nhuận thực sự của tài sản chủ sở hữu chỉ bằng số tiền dự tính trong vòng ba năm sau khi tiến hành cuộc cải tạo. Tuy nhiên, nếu công ty trong danh sách mua tài sản từ các cổ đông điều hành và điều hành không dẫn đến sự thay đổi kiểm soát, thì không có yêu cầu nào bắt buộc. Theo thực tế thì, để bảo vệ sự đánh giá cao và giá trị cao của tài sản bên dưới, tránh các rủi ro hoạt động và giảm các tổn thất có thể gây ra bởi sự không phù hợp thông tin, đa số các bên cấu trúc đã thảo luận độc lập và đồng ý về các ràng buộc về hành động và bồi thường. Tương tự với cổ phiếu và công nghệ giảm giá, thói quen chọn 1 yun để mua lại cổ phiếu bồi thường lợi nhuận để hủy bỏ không phổ biến trên thị trường vốn. Tháng Sáu năm ngoái, Chunanji Zhilian đã tuyên bố rằng theo kế hoạch ứng bù đắp hành trình tương ứng, công ty đã mua lại và hủy bỏ 235 triệu cổ phần bồi thường tương ứng với 1 yuan. Sau khi xong các thủ tục tương ứng này, cổ phần của công ty (vốn đã ký ức) s ẽ bị giảm bằng 235 triệu cổ phiếu (yuan), và tổng cổ phần (vốn đã được ghi chép) của công ty sẽ được đổi từ tỉ cổ phiếu 3.306 tỉ cổ phiếu (yuan). bức ảnh này được cung cấp cho kế hoạch bồi thường sức khỏe. Đến cuối 209, cbchii, chủ đề cấu trúc, đã đạt được một lợi nhuận lưới tích hợp của 1.192 tỉ yuan, với tỉ lệ phát triển tích tích tích tích tích tích lũy được khoảng 87. Khi mục tiêu cuối cùng thất bại trong việc đáp ứng tiêu chuẩn, theo như thỏa thuận bồi thường dự đoán lợi nhuận, khoản đầu tư lanquạt và Kinh Hoàng thượng Huỳnh Đoàn cổ phiếu tổng hợp 48.1trước cả triệu cổ phiếu và số lượng chia lại là 6.582 triệu yuan, mà đã được mua lại và hủy bởi công ty được liệt kê vì 1 yuan. Tập đoàn poly United đã mua lại to àn bộ cổ phần 3.7417 để được bồi thường bởi Nghĩa vụ bồi thường với giá cả 1 yuan và hủy bỏ. Trong phần thưởng thưởng giá cao hàng trăm cổ phần của Panjiang minut, 97.75 đòi lại cổ phần của Kaiyukan với số lượng nổ lớn thiệt mạng thiệt mạng thiệt mạng thiệt mạng thiệt mạng và thiệt mạng thiệt mạng thiệt mạng thiệt mạng thiệt mạng thiệt hại do Yinguang minbeag phát ra cổ phiếu. Điều này rất khó để thực hiện... tổ chức! Hu ng Chuan, đội luật s ư của Trung Đoàn luật sư Bắc Kinh, nói rằng qua việc lấy lại các trường hợp, khi mà người cam kết thực hiện không hoàn thành các thành công việc được thỏa thuận và bắt đầu bồi thường chia sẻ, công ty đó thông thường lại mua lại với giá tượng trưng của 1 yuan. Th? d? ng d? y cung b? Bởi vì các cổ phiếu đã bán được có thể bị hủy theo luật pháp, và trong trường hợp tặng, nó có thể không được coi là vật mua, nên điều khoản hủy bỏ không thể được áp dụng. Trong thực tế, khi giao dịch chứng khoán xử lý việc đăng ký bán cổ phiếu, 0 yun không thể được sử dụng như là khoản tiền đã trả và không thể được đăng ký, kết quả là tính tiền tượng trưng của 1 yucan Những người giám định vẫn tiếp tục phá vỡ thái độ của Laolai do không thực hiện hợp đồng. Đối với những người không thực hiện được cam kết của mình, cuộc trao đổi sẽ thường nhắc các công ty được liệt kê thực hiện đúng thời điểm, như là yêu cầu bồi thường và luật pháp để thúc đẩy người cam kết thực hiện hợp đồng sớm nhất có thể. In March this year, the Shenzhen Stock Exchange công khai kết tội Zhou Weing, đối thủ của cuộc tái cấu trúc tài sản lớn của Jindun cổ phiếu và tên bắt giữ bồi thường lợi nhuận. Trong tháng Mười Một, Jindun đã mua 100=* cổ phần công nghệ Chung Thanh. Từ đó, Công nghệ Chung Thanh không thể đạt được thành quả được hứa hẹn, theo hợp đồng, Châu Quân sẽ bồi thường một tỷ yuan. Từ ngày đưa ra quyết định, Zhou Weing đã không trả các bù nhìn trên màn trình diễn này, vì cậu ấy không cam kết như vậy. In March this year, Shenzhen Stock Exchange đã ra một thông báo phê bình tới Trịnh trên Energy Group. Phát hiện ra rằng ở tháng Tám vượt vượt vượt vượt Cú Đấm, một công ty con thuộc toàn quyền sở hữu của Kiếm Vị Hạnh Trường, đã mua cổ phần thiệt thiệt thiệt thiệt thiệt thiệt thiệt của Jinchang Trịnh Xipo Đã có cổ phần năng lượng điện quang Tuy nhiên, JinChanchad chưa hoàn thành tập đoàn làm việc ở 2020. theo giao kèo, Năng lượng của Chiết Conna sẽ bồi thường 42.1133 triệu yuan bằng tiền mặt. Tuy nhiên, ngay từ ngày đưa ra quyết định, Zhenba chưa hoàn thành nghĩa vụ bồi thường hành động và vi phạm các cam kết trên. Description