Mục Lục
[chú ý] Ngày tiếp tân công ty phát sóng chung online của các nhà đầu tư và cuộc họp trình diễn của công ty đã liệt kê ở Heilonjiang sẽ được tổ chức vào thá
Cập Nhật:2022-05-23 09:01    Lượt Xem:78

[chú ý] Ngày tiếp tân công ty phát sóng chung online của các nhà đầu tư và cuộc họp trình diễn của công ty đã liệt kê ở Heilonjiang sẽ được tổ chức vào thá

Theo như ngày tháng Năm thứ tư, Ngày công khai về sự bảo vệ an ninh quốc gia đầu tư đến, ngày tiếp tân cộng hàng loạt 2022 và cuộc họp thực của công ty đã được liệt kê ở tỉnh Heilonjiang với chủ đề thành thật và đáng tin như một công ty được liệt kê sẽ được tổ chức vào tháng Năm 12. Hoạt động này được tổ chức bởi Sở Điều khiển Tài chính Trung Quốc SEC Commission China SEC, cùng được tài trợ bởi hội viên công ty đã được liệt kê, và cũng là Shenzhen panarama Network C., Lt. để thực hiện s âu sắc tinh thần của Hội Đồng Bang về việc tăng thêm chất lượng các công ty được liệt kê, mở rộng kênh thông tin giao tiếp giữa các công ty được liệt kê và các nhà đầu tư, và hướng dẫn các công ty được liệt kê làm một việc tốt trong việc quản lý mối quan hệ, Sẽ thúc đẩy các công ty được liệt kê có thẩm quyền cải thiện lãnh đạo của các công ty, nâng cao mức độ phát triển thông tin và thao tác tiêu chuẩn, và cho các nhà đầu tư một công ty được liệt kê thật và trong suốt với quản lý tiêu chuẩn và kiểm soát nội bộ. Hoạt động của hoạt động này s ẽ được tổ chức trực tuyến để đáp ứng nhu cầu của chính phủ về việc kiểm soát dòng chảy nhân sự và giảm tập hợp đám đông. Các giám đốc cao cấp của công ty dưới thẩm quyền Heilonjiang sẽ thực hiện giao tiếp và trao đổi với các nhà đầu tư trên kênh xoay chiều về các vấn đề liên quan đến các nhà đầu tư như báo cáo hàng năm về vấn đề liên quan đến các nhà đầu tư, tình trạng kinh doanh, quản lý công ty, cổ phần, chiến lược phát triển, các vấn đề lớn, bảo vệ nhà đầu tư và phát triển bền vững qua giao tiếp trực tuyến. chúng ta sẽ chú ý đến sự kiện này, và sử dụng đoạn video trực tiếp, bản báo cáo văn bản và các kênh khác để báo cáo sự kiện trong thời gian thực. Xin chú ý. Để tăng cường độ nổi bật, hãy nhắp vào: https://rs.p5w.net/html/132395.shtml Description