Mục Lục
Xscm 11 1 Ý tưởng sử dụng nước Tề và máu để hút cỏ lá cây để giảm đau lưng.
Cập Nhật:2022-07-01 10:15    Lượt Xem:174

Xscm 11 1 Ý tưởng sử dụng nước Tề và máu để hút cỏ lá cây để giảm đau lưng.

Dừng lại, 2.2 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; 1. Một mũi khâu ở đường không khí bên ngoài (1.) 0% 2nbsp; 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; 2. Một mũi kim hơi nội bộ (1) (0) (0)% 2nbsp;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; 3. Dương Âm mở rộng một mũi kim

0 {2nbsp;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; 4. Một mũi tiêm tại đỉnh điểm {1 {}0 {2nbsp;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; 5. Xung quanh của đường bay mở kênh tuần hoàn% 2nbsp; 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; (1) Nếu eo chỉ đau ở giữa, khoét một nửa đường không của kênh tuần hoàn% phù dâu; 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; (2) Nếu có đau ở cả hai bên hoặc một mặt của eo, kim

0}% phù dâu; 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; 6. thủng vết thương 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; (1) Nếu không có vết thương phóng xạ ở chân dưới, hãy tiêm một mũi kim. (1.) 0% phù dâu; 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; (2) Nếu có đau phóng xạ, tất cả ba cây kim nên được cho gai. (1.) 0.) 2enbsp; 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; (3): nếu nghiêm trọng hơn, mũi năm kim hơi

% phù dâu;} 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; 7. Dirty

% 2nbsp;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; (1) thận (hông là nhà của thận, thận điều khiển xương, và mọi sự rút lại lạnh đều thuộc về thận) [1}{02fnbsp;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; (2) Lá gan (gan thống trị dây chằng) [1}=$2nbsp;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; (3) Thêm trái tim nếu cơn đau nặng hoặc không thể chữa được trong một thời gian dài (t ất cả ngứa đều thuộc về tim) [1==${2enbsp;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; 8. Chỉ cần một mũi kim... Một mũi tên Nơi này là một kho lưu trữ mạng cung cấp sự quản lý kiến thức cá nhân. Mọi nội dung được công bố bởi người dùng, không đại diện cho vị trí của nơi này. Hãy chú ý đến thông tin liên lạc, mua hàng ép và các thông tin khác trong nội dung kiểm tra để tránh lừa đảo. Nếu bạn tìm thấy nội dung có hại hay vi phạm, hãy nhắp vào một nút để báo cáo.