Mục Lục
Thong Ke Xsmb Hang Tuan
Cập Nhật:2022-06-24 10:07    Lượt Xem:61

Thong Ke Xsmb Hang Tuan

Trong cuộc họp thượng nghị diễn và đề cập đến các mối hợp tác trong lịch sử. Trong vòng năm qua, mô hình của đội sơ bộ đã được tiếp tục phát triển sâu sắc và phát triểnThong Ke Xsmb Hang Tuan, trở thành mô hình cho các quốc gia mới trên thị trường và các nước đang phát triển để tiến hành sự hợp tác miền Nam và đạt được sự cải thiện chung. Trong tình huống mới, các nước của Liên minh Quốc Phòng nên mở cửa cho sự phát triển và hợp tác. Chúng ta nên thúc đẩy tiến trình mở rộng thành viên của thành phố sơ bộ, để những đối tác giống nhau có thể gia nhập gia đình sơ bộ vào đây càng sớm càng tốt. Description