Mục Lục
Xskg10/1 Truyền thông xanh: máy bay quân sự PLA đã vào không phận Tây Nam Đài Loan ngày hôm nay, ngày ngày tháng này tích tụ 4.
Cập Nhật:2022-06-19 11:43    Lượt Xem:112

Xskg10/1 Truyền thông xanh: máy bay quân sự PLA đã vào không phận Tây Nam Đài Loan ngày hôm nay, ngày ngày tháng này tích tụ 4.

The Pro Green thời gian tự do truyền thông trên hòn đảo đã báo cáo rằng máy bay của PLA đã thường quấy rối không phận của Đài Loan gần đây. Hôm nay (14th), chúng xuất hiện trong không phận Tây Nam Đài Loan, và khẳng định rằng chúng đã bị Đài Loan điều hành bởi đài quân s ự hai ngày liên tiếp. Nó được báo rằng, theo như như những ghi báo bí mậtXskg10/1, các vòng quân Đức PLA đã xâm nhập Đài Loan Air Defence identification Zone (ADiz) (Tây Nam không phận) at 8:48 todayXskg10/1, với một nội cao 400m. The Media also trích dẫn the records on the fan page in Đài Loan's southwest không phận, Tuyên bố rằng PLA quân s ự xâm chiếm Đài Loan's không phận bốn ngày trong tháng này và 118 days in 2022. Có tin báo rằng Bộ Quốc Phòng Đài Loan thông báo rằng máy bay quân s ự PLA đã vào không phận Đài Loan hàng 105 và hàng chục ngày và 44 ở 2022. Về những chiến dịch quân s ự của PLA đang diễn ra gần đây tại Đài Bắc, nhà hát phía đông đã thông báo rằng May 25, phát ngôn viên báo chí của nhà hát phía Đông, Đại tá Shi Yi, đã nói rằng gần đây, nhà hát phía đông của quân đội giải phóng Trung Quốc (PLA) đã tổ chức lực lượng bảo vệ quân đội rải vũ khí và đội tuần tra đầy lực trong các không phận gần đảo Đài Loan. Đây là một lời cảnh báo nghiêm túc đối với các hoạt động liên kết tại Đài Loan. Thật là đạo đức và vô nghĩa đối với Hoa Kỳ khi làm tất cả những gì họ nói về chuyện ở Đài Loan và thường xuyên khuyến khích lực lượng độc lập Đài Loan. Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Quân đội trong rạp được quyết định và có khả năng ngăn chặn bất kỳ sự can thiệp của các lực lượng ngoại quốc và những nỗ lực ly khai cho độc lập Đài Loan, và bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, hòa bình và ổn định địa phương. Description