Mục Lục
Công Thành Chiến Trên Zing Me Âm nhạc quốc gia ngày càng phổ biến với công nghệ số, và các bộ sưu tập kỹ thuật số âm thanh được mở ra trong đêm kiểu nhạ
Cập Nhật:2022-06-19 10:33    Lượt Xem:180

Công Thành Chiến Trên Zing Me Âm nhạc quốc gia ngày càng phổ biến với công nghệ số, và các bộ sưu tập kỹ thuật số âm thanh được mở ra trong đêm kiểu nhạ

The Innovating national style IP new folk music National style night night sản xuất bởi Henan satellite TV, Youku và Xiaomi Music Entertainment, và được cùng lên kế hoạch và sản xuất bởi tòa quốc gia New Yufed in MarchCông Thành Chiến Trên Zing Me, started phát hành bốn bộ sưu tập âm thanh kiểu quốc giaCông Thành Chiến Trên Zing Me, cụ là, Fishboat evening singing \