Mục Lục
Xổ Số Miền Bắc 20 Tháng 12 Yantai, tỉnh Sơn Đông sản xuất chủ động thủ đô rượu Trung Quốc
Cập Nhật:2022-06-18 10:47    Lượt Xem:84

Xổ Số Miền Bắc 20 Tháng 12 Yantai, tỉnh Sơn Đông sản xuất chủ động thủ đô rượu Trung Quốc

The phóng viên (Phóng viên Jia Taowen) gần đây, Yantai, tỉnh Sơn Đông Ấn tổ chức một cuộc hội nghị khuyến mãi trực tiếp trên mạng về chuỗi nhà sản xuất và quảng bá thương hiệu, và tiếp tục trao đổi và hợp tác với các khu sản xuất quan trọng và các doanh nghiệp rượu nổi tiếng tại quốc gia và nước ngoài. Vương Tề, giám đốc điều hành của hiệp hội s ản xuất rượu Trung Hoa, đã nói rất nhiều về chiến thuật mạnh mẽ của Yantai và những thành tựu đáng chú ý trong việc phát triển ngành rượu Ông ấy nói rằng, là một tổ chức quốc gia của ngành công nghiệp, hiệp hội rượu Trung Quốc đã quyết định dẫn dắt một phát triển chất lượng cao trong ngành ủ bia. Sau nàyXổ Số Miền Bắc 20 Tháng 12, hiệp hội sẽ tiếp tục hợp tác chiến lược với Yantai. Cùng xây dựng Viện nghiên cứu kĩ thuật kĩ thuật Quốc gia Trung Quốc và Viện nghiên cứu kỹ thuật kĩ thuật kĩ thuật Hoa. Sẽ hỗ trợ Yantai để phát triển thành phố của rượu Trung Quốc và tạo ra một khu vực dẫn đầu cho việc phát triển rượu Trung Quốc. The phóng viên đã học được tại cuộc họp quảng cáo trực tuyến rằng Yantai City, tỉnh Sơn Đông, là nơi khai sinh s ản của kinh doanh rượu Trung Quốc, có một giá trị của rượu gần 900m yuan. Để tăng cường thêm sự hỗ trợ chính trị cho ngành rượu vang, các quy tắc cụ thể cho việc ủy thác đặc biệt cho ngành sản xuất rượu vang tại Yantai phát hiện ra rằng mỗi năm cần một quỹ đặc biệt 40triệu yukan để hỗ trợ mạnh mẽ to àn bộ ngành công nghiệp từ các khía cạnh xây dựng căn cứ và hỗ trợ xây dựng, xây dựng và phát triển khu vực sản xuất và thị trường, hỗ trợ khoa học và công nghệ và bảo đảm. In the implication plan of Yantai wine leading system and the implication plan to promote the construction of Yantai wine production area, it is Rõ ràng suggest that by 2023, Yantai will Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Báo to built Hơn 5000 mu of wine base, to work Hơn 90='of the groundionization Rate, and the 4triệu phú time of year wine Tourism. Theo Thông báo cá nhân, Tướng cục của hiệp hội dây chuyền công nghiệp Yantai và Wine Association, Yantai có nhiều hơn 250 để hỗ trợ các hãng rượu lớn. Các s ản phẩm bao gồm chai rượu, vỏ chai, nắp ốc vít, vỏ bọc cao su, vỏ bọc và in, vỏ cây, vỏ cây, thiết bị làm rượu, phụ tùng làm rượu, giáo dục và giáo dục, du lịch văn hóa, v.v. là khu vực có số đông đúc lớn nhất các công ty hỗ trợ, quy mô lớn nhất và phức tạp nhất trong ngành rượu Trung Quốc, và đã trở thành trung tâm hỗ trợ cho ngành rượu vang quốc gia. Những năm gần đây, ngành rượu Trung Quốc đã bước vào giai đoạn điều chỉnh s âu sắc. Trong một thời gian dài, vẫn còn rất rộng để phát triển nền kinh doanh rượu Trung Quốc, sự tập trung của nền công nghiệp vẫn tiếp tục tăng lên, và các nhóm trẻ cũng đang dần lớn dần. Tại buổi họp mặt này, Tôn Giả, giám đốc tướng của Chương trình Changy Nho Wine Co. Lt, suggested ở cuộc họp rằng tất cả các công ty trong vùng sản xuất và người có tầm nhìn ở nhà và ngoài nước những ai quan tâm tới ngành rượu nên xem xét thời cơ quan trọng này và tích cực tiến hóa khu sản xuất Yantai. Description