Mục Lục
Số Miền Trung Thứ Tư Hàng Tuần Nhiều phòng thí nghiệm đã được Trung Quốc giới thiệu
Cập Nhật:2022-06-18 11:30    Lượt Xem:55

Số Miền Trung Thứ Tư Hàng Tuần Nhiều phòng thí nghiệm đã được Trung Quốc giới thiệu

David, bảo đảm sự chính xác của kết quả thử nghiệm và duy trì cuộc thi chợ (2 Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng, các phòng thí nghiệm được đề nghị bởi hiệp hội Công nghiệp Trung Quốc (Liên Đoàn Công nghiệp Công nghiệp Trung Quốc) đã gửi thư tới bang giám sát thị trường, Hiệp Hội Quản lý Liên Bang, Liên Đoàn Tiêu Chính Phủ, Theo hiệp hội công nghiệp Trung QuốcSố Miền Trung Thứ Tư Hàng Tuần, có hàng trăm phòng thí nghiệm có thể phát hiện lông vũ ở Trung Quốc. Tuy nhiên, do sự không đồng nhất giữa tầm kiểm tra và các phương pháp, cùng một mẻ sản phẩm được gửi đến các phòng thí nghiệm khác nhau và kết quả thử nghiệm khác nhau được lấy thường. Sự khác biệt giữa kết quả kiểm tra phòng thí nghiệm là một trở ngại cho việc phát triển của ngành. bức này là hiệp hội Công nghiệp Trung Quốc đã đề nghị các phòng thí nghiệm được ủy nhiệm cho Cục Quản lý Thị trường, Hội Liên Hiệp Quốc và các môi trường Thương mại. nhằm mục đích thực hiện các công việc giám sát chất lượng và kiểm tra địa điểm của các sản phẩm hạ xuống, xử lý các quyền chất lượng của các sản phẩm hạ giá, hoặc phát hành các dự án kiểm tra chất lượng của các sản phẩm hạ, cũng như kiểm tra chất lượng của các sản phẩm dưới. Giữ vững trật tự công bằng và công bằng trên thị trường và thúc đẩy một cuộc phát triển lành mạnh, ổn định và chất lượng cao của nền công nghiệp Trung Quốc. Tập đoàn thử nghiệm Hàng ngày hôm nay gồm: Feather Testing Lab of HangChâu Cusa silk Testing center, Shanghai dệt group kiê kiểm thử tiêu chuẩn Co., Lt., Lide International Notary Hong Kong Co., Lt., Guangzhou kiê kiểm tra, kiểm tra và Chứng nhận. Company, China Textxóa Standard (Shenzhen) Testing Co., Lt., Far east Trịnh da kiê kiểm (Guangdong) Co., Ltd., Thượng Hải Phật Sơn zhongfangliano Inspect Technology Services Co., Lt và Trung Đoàn Kiểm tra sản phẩm của Trung Quốc (Bắc Kinh) Inspect Technology Co., Ltd. Nói ra nó rất nguy hiểm