Mục Lục
Xo So Ngay 3/6/2021 The 19 most practical PivoBài Kĩ năng ở Excel là cần thiết để làm việc.
Cập Nhật:2022-06-13 09:52    Lượt Xem:97

Xo So Ngay 3/6/2021 The 19 most practical PivoBài Kĩ năng ở Excel là cần thiết để làm việc.

Dừng lại! Dừng lại! Giấy tờ; Cột pivoBàn

Nhóm các mũi thích sưu tập

to àn chữ 680, với mục đích là đọc

{4 phút ♪ Xin chào, mọi người. Nó là một thứ rất dễ hiểu. Nó rất khó hiểu. Nó rất khó hiểu. hôm nay, Xiaoyu lại đã làm việc chăm chỉ để giải quyết những hoạt động lịch sử 19 trong Hội Đồng Bầu cử. Hãy đến xem liệu anh có thể làm được không? Let's start with the mind map. Oh, oh, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. nhanh bắt đầu Bàn chọn

Dùng Dùng Phím tắt để chạy nhanh Bàn chọn ảnh: ban đầu, ban chỉ, ban, ban, ban Tính chất tổng quát của tập đoàn Mũ Bài A! A! B. A. R. Thảo trình bày Bảng hoa/ Bàn, có thể được tổng hợp bằng bốn cách: tóm tắt hàng loạt, tóm tắt các cột, tổng hợp, và tóm tắt nhau. Dừng lại! Dữ liệu bộ lọc nhanh {1=${4 NAME}trong báo cáo của pivoBàn, chỉ cần nhấn đôi buồng để gọi bảng dữ liệu đích% 2nbsp;. Nó xấu xa! Oh, nó không thể như vậy được. Phân loại báo cáo của pivoBàn

khi có rất nhiều dữ liệu trong báo cáo của pivoBàn, hoạt động phân loại chỉ ra rất đơn giản. Bạn chỉ cần thêm một lĩnh vực nữa thôi. Nó rất dễ hiểu! Oh, nó không giống như thế này. Tôi phải làm gì nếu tôi cần biết dữ liệu về con số số năm đầu tiên hay con số năm cuối? The

giải lỏng đặc biệt đơn giản Ðừng bao lọc. Nó xấu xa! Oh, nó không thể như vậy được. Nếu bản báo cáo của pivoBàn cập nhật

tác dụng) (4) dữ liệu gốc hiếm hoi, chúng tôi có thể cập nhật nó bằng tay. When the original data of {4=${15 NAME} picture

1=$

changes often, you can put Automate cập nhật. Oh, oh whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Thống kê về số nhân viên có bằng cấp khác nhau trong mỗi bộ phận! 1 Từng d) (73 Từng Từng d) (15)}(4): Thống kê về tỷ lệ nhân viên nam và nữ làm việc trong mỗi bộ phận {1 {73) (73) Tưởng tượng

(4}Thống kê: Thống kê về số nhân viên tại tuổi khác nhau

Tập tin phụ nữ: Thống kê, dựa vào nguồn dữ liệu, dựa trên công cụ, dựa trên công trình: trình định: trình sx= Y% 2Quot;) Tính độ dài của dịch vụ, rồi xem phương pháp thống kê tuổi tác. Oh, oh whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Phân tích bán các loại khác nhau tại các vùng Thống kê phân phần bán hàng của nhiều thứ Thống kê bán hàng khác nhau cho mỗi tháng Làm báo cáo hàng ngày, báo cáo hàng tháng và báo cáo hàng quý Thêm ô số lợi nhuận tổng hợp (1) (90) (15) Tưởng tượng

100 lô lô-6 cho báo cáo đầu máy tính Phân viên hàng phân loại theo mức bán hàng {1 {73

15} ảnh Xo So Ngay 3/6/2021

4} IV. các thao tác khác

4} Áp dụng mẫu

14}15} ảnh

2} Tập hợp đa Bàn

134} trộn nhiều vùng liên kết

134}

ảnh

4} Chuyển đổi thành bảng bình thường! Một tác phẩm bốn Được rồi, hôm nay chỉ có vậy thôi. Cám ơn vì đã kiên nhẫn! Oh, oh whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Nơi này là một kho lưu trữ mạng cung cấp sự quản lý kiến thức cá nhân. Mọi nội dung được công bố bởi người dùng, không đại diện cho vị trí của nơi này. Hãy chú ý đến thông tin liên lạc, mua hàng ép và các thông tin khác trong nội dung kiểm tra để tránh lừa đảo. Nếu bạn tìm thấy nội dung có hại hay vi phạm, hãy nhắp vào một nút để báo cáo.