Mục Lục
Cầu Đặc Biệt Tuần Ba bộ phận điều chỉnh trung tâm ngành chứng khoán: loại bỏ động cơ thúc đẩy quá mức và thúc đẩy ngắn hạn.
Cập Nhật:2022-06-05 12:15    Lượt Xem:193

Cầu Đặc Biệt Tuần Ba bộ phận điều chỉnh trung tâm ngành chứng khoán: loại bỏ động cơ thúc đẩy quá mức và thúc đẩy ngắn hạn.

C.C. đã báo cáo trong tháng 11 rằng để thực hiện nhu cầu liên quan của Uỷ ban Trung tâm và Hội đồng Ngoại giao về hành vi tích cực và chống tham nhũng trong lĩnh vực tài chính, thực tế tăng cường hình thức lương thiện giám sát các công ty chứng khoán, các công ty kế to án, các công ty luật và các môi giới khác (ở đây là Trung tâm) và nhân viên dưới hệ thống đăng ký, tiếp tục thanh lọc môi trường sinh thái của thị trường vốn, và thúc đẩy việc trừng phạt tham nhũng tài chính và ngăn chặn và kiểm soát rủi ro tài chính trong toàn bộ, Tài chính của Bộ Tài chính đã đồng thuận phát biểu về việc củng cố hình thức trung thực của các tổ chức trung gian trong hệ thống đăng ký (ở đây thì gọi là ý kiến), mà sẽ được thực hiện ngay từ ngày phát hành. Sử dụng biện pháp chống tham nhũng. Một biện pháp ngăn chặn rủi ro đa dạng là một bảo đảm quan trọng cho sự tiến bộ suôn sẻ của cải cách hệ thống đăng ký. Tăng cường sự giám sát công việc trung thực và trong sạch của các tổ chức trung gian không chỉ là một đòi hỏi không thể tránh khỏi việc củng cố chặt chẽ của các tổ chức trung gian, mà còn là một mối liên hệ chủ chốt trong to àn bộ chuỗi để ngăn chặn rủi ro của chính phủ trung thực và sạch. Ý kiến nhằm cải thiện hoàn to àn hệ thống và các cơ chế liên quan, làm rõ các yêu cầu quy định và trách nhiệm liên quan, nỗ lực giải quyết những điểm mạo hiểm đáng chú ý trong hệ thống đăng ký, thúc đẩy các cơ quan trung thực trung thực và có trách nhiệmCầu Đặc Biệt Tuần, trung thực và tự kỷ luậtCầu Đặc Biệt Tuần, và hướng dẫn việc hình một cơ quan thúc đẩy nội bộ và ổn định để ngăn chặn và kiểm soát những rủi ro thực tế. The main nội dung có thể được phân loại đại khái thành ba khía cạnh. Ban đầu, hãy tuân theo ý nghĩ có hệ thống và yêu cầu nghiêm ngặt theo một cách to àn diện. Những ý kiến gồm các công ty chứng khoán, kế to án, các công ty luật và các công ty trung gian khác và doanh nghiệp của họ liên quan tới việc phát hành chứng khoán và đăng ký vào phạm vi quy định, nhận thức được toàn diện về các chủ đề và các loại kinh doanh. Dựa trên nội bộ quản lý, ý kiến đưa ra những yêu cầu đầy đủ về sự lãnh đạo trong tổ chức, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, v.v. của các công ty chứng khoán để ngăn chặn rủi ro của hành vi lương thiện, và tăng cường sự giám sát và cân bằng của cơ chế nội bộ. Nó có thể giải quyết chuyện với những vấn đề giải quyết. Về những lĩnh vực trọng yếu của sự trung thực trong hệ thống đăng ký, đã có những dự luật cụ thể dành cho các công ty chứng khoán và nhân viên của họ. đồng thời cũng rõ ràng là các cơ quan trung gian trung gian như các công ty kế to án và các công ty luật có thể tham dự vào buổi diễn ra, chủ yếu gồm: thiết lập và hoàn thiện các biện pháp khích lệ khoa học và hợp lý, kiềm chế và kiểm soát và trách nhiệm, và loại bỏ những động cơ thái thái thái thái thái thái thái thái quá độ và ngắn hạn; Tăng cường việc kiểm tra mâu thuẫn quyền lợi, đầu tư bất hợp pháp và cổ phần trái phép; Đặc biệt cấm các hoạt động săn bắn theo kiểu như giao tiếp trái phép, can thiệp bất hợp pháp, chuyển nhượng phúc lợi và hối lộ; Nó bị cấm vận động kinh doanh bằng cạnh tranh bất công như giá thấp quá đáng và những lời hứa không đúng. Thứ ba, hãy tuân thủ suy nghĩ chuyên nghiệp và thực hiện các chính sách theo phân loại. Ý kiến đưa ra yêu cầu quy định đặc biệt, cùng với tính chất rủi ro kinh doanh của các công ty chứng khoán, công ty kế toán, công ty luật và các công ty khác. Đối với những người vi phạm những luật lệ trung thực, những người nào vi phạm pháp luật hay giao manh mối vi phạm pháp luật cho các tổ chức kiểm tra và giám sát kỷ luật, theo những quy định liên quan, Đồng thời, phải áp dụng nguyên tắc liên kết Năng lực với mức độ nghiêm trọng, nếu các tổ chức trung gian tìm ra, báo cáo và xử lý vấn đề, họ có thể bị tước bỏ hoặc tước bỏ trách nhiệm liên quan theo luật pháp. The CSRC, cùng với Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính, sẽ thực hiện to àn bộ việc giám sát các tổ chức trung thực, thúc đẩy các tổ chức trung gian trung thực vào sâu sắc hiểu biết và chú ý vào tầm quan trọng của việc ngăn chặn rủi ro thành thật trong hệ thống đăng ký, quyết liệt bỏ ý nghĩ sai về việc đi tắt bằng cách hành vi sai trái, thực hiện nghiêm túc yêu cầu ý kiến, trở thành người bảo vệ tốt trên thị trường vốn, và cung cấp một bảo đảm chắc chắn cho toàn bộ hệ thống đăng ký cổ phiếu. Cơ quan giám sát và thực thi pháp luật, cải thiện hệ thống kiểm tra và giám sát trên địa điểm, thực hiện giám sát thâm nhập và kiểm soát toàn bộ dây chuyền về các vi phạm, sử dụng tốt các biện pháp trừng phạt về tội phạm và trừng phạt kinh tế, và thực sự tăng cường sự giám sát và cản trở. Đồng thời, CSRC cũng sẽ hướng dẫn các tổ chức kinh doanh củng cố xây dựng một nền văn hóa công nghiệp trung thực và sạch sẽ, xây dựng một khái niệm văn hóa kỹ lưỡng trong ngành kinh tế về sự tuân thủ, nguyên tắc, tính liêm chính, tính chuyên nghiệp, sự chuyên nghiệp và ổn định, thúc đẩy sự hòa nhập sâu vào việc phát triển kinh tế và văn hóa, thành công nghệ lành mạnh, và thúc đẩy các tổ chức trong ngành công nghiệp để đạt được một tiến trình phát triển chất cao. Description